Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie


Idź do treści

Pierwsze uczniowskie doswiadczenia droga do wiedzy

Projekty unijne

Uczniowie klasy II w okresie od 1 września do 20 grudnia 2009 roku uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w ramach Projektu Edukacyjnego " Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynajacych naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich
Howarda - Gardnera.
W odniesieniu do dzieci Gardner wyróżnia i opisuje 8 typów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną i intrapersonalną.
Udział w projekcie unijnym klasy drugiej naszej szkoły zakończyła prezentacja efektów pracy uczniów, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2009 roku. Miała ona formę inscenizacji słowno-muzyczno-tanecznej
zatytułowanej "Podróż do krainy baśni".
Uczniowie za udział w projekcie otrzymali maskotki myszki-palcynki.
Również w tym dniu nastąpiło symboliczne przekazanie otrzymanych w ramach projektu pomocy dydaktycznych uczniom klasy pierwszej, którzy niebawem rozpoczną zajęcia w ramach projektu.

Marzena Wołoszyn

Strona główna | Nauczyciele | Organizacje szkolne | Uczniowie | O szkole | Projekty unijne | Aktualnosci | Rada Rodzicow | Kontakt | RODO | Nauka zdalna | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego