Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie


Idź do treści

Pierwsze uczniowskie doswiadczenia- III etap

Projekty unijne

Od 2 listopada 2010 roku klasa pierwsza uczestniczy w realizacji projektu " Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy". Jest to projekt edukacyjny wspołfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego , społecznego i motorycznego dzieci odbywa się przez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda-Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.
Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz dodatkowych zajęciach rozpoczętych 3 stycznia 2011 roku - 2 godziny tygodniowo oraz jedną sobotę w miesiącu-2 godziny. Realizacja zajęć dodatkowych opiera sie o własny pomysł pod hasłem " Wyruszmy w podróż do świata przyrody".
Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnych informacji o świecie. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych bedzie pokaz ich osiągnięć w czerwcu 2011 roku.

Strona główna | Nauczyciele | Organizacje szkolne | Uczniowie | O szkole | Projekty unijne | Aktualnosci | Rada Rodzicow | Kontakt | RODO | Nauka zdalna | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego