Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie


Idź do treści

Pierwsze uczniowskie doswiadczenia- II etap

Projekty unijne

Od 01.02.2010 r. kl. I uczestniczy w realizacji II etapu Projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".Jest to projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma wiele korzyści:

Dziecko - rozwija własny potencjał intelektualny, buduje motywację do nauki, korzysta z bogatego zestawu środków dydaktycznych, dostaje szansę lepszego startu szkolnego.

Nauczyciel - wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne, tworzy i wykorzystuje Ośrodki Zainteresowań, realizuje autorskie pomysły.

Szkoła - otrzymuje zestaw środków dydaktycznych o wartości ponad 8000 zł służących uczniom klasy I, zyskuje środki finansowe na opłacenie zajęć dodatkowych, uzyskuje lepsze efekty pracy.

Rodzice - odkrywają potencjał swoich dzieci, lepiej mogą zorganizować im środowisko rozwoju.

Środowisko lokalne - uzyskuje wsparcie dla edukacji elementarnej zwiększające sukces edukacyjny i życiowy dziecka.

Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach. Realizacja zajęć dodatkowych opiera się o mój własny autorski pomysł pod hasłem ,,Mali odkrywcy".
Uczniowie samodzielnie podejmują różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, w których mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Jest to nauka połączona ze świetną zabawą. Daje im to wiele radości i satysfakcji, zwłaszcza, że podejmują samodzielnie zadania w dowolnie wybranym własnym tempie.
Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich osiągnięć 18 czerwca bieżącego roku.
Ponieważ koncepcja Projektu zakłada, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest je dostrzec, rozwijać i wspierać, dlatego uważam, że zajęcia te przyczynią się do rozwijania indywidualnych zdolności uczniów w taki sposób aby potrafili wykorzystać je w życiu.
Halina Kopeć18 czerwca 2010 roku odbył się pokaz umiejętności uczniów klasy I i zakończenie II etapu Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Tytuł prezentacji brzmiał "Odkrywamy piękno".
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Wilkołaz Andrzej Łysakowski, Dyrektor Szkoły Renata Jamróz, rodzice, nauczyciele, przedszkolacy oraz uczniowie klas I-III.
Klasa I przygotowała przedstawienie pt. " Brzydkie Kaczątko", improwizacje muzyczną z udziałem instrumentów perkusyjnych, inscenizację ruchową piosenek z wykorzystaniem rekwizytów, taniec - krakowiak, recytację i improwizację wierszy Jana Brzechwy . Po występach w sali gimnastycznej odbył się piknik przygotowany przez rodziców. Na świeżym powietrzu dzieci miały okazje zaprezentować swoje umiejętności zdobyte podczas realizacji Projektu oraz swobodnie skorzystać z nowych urządzeń zainstalowanych na placu zabaw. Na koniec odbył się wspólny poczęstunek.
Podczas realizacji Projektu uczniowie zdobyli nowe umiejętności, a niektóre z nich w znacznym stopniu rozwinęli. Środki dydaktyczne, z których korzystały stymulowały rozwój dziecka i pobudzały ciekawość poznawczą. Udział w zajęciach rozbudzał w nich różnorodne zainteresowania: polonistyczne, przyrodnicze, muzyczne, matematyczne, plastyczne i ruchowe. Teraz śmiało występują na scenie, wcielają się w role różnych postaci bajkowych, recytują wiersze, ilustrują ruchem znane melodie wykorzystując instrumenty perkusyjne.
Mają większą świadomość swoich słabych i mocnych stron i chętniej realizują zadania trudniejsze wykorzystując swoje mocne strony.

Halina Kopeć

Strona główna | Nauczyciele | Organizacje szkolne | Uczniowie | O szkole | Projekty unijne | Aktualnosci | Rada Rodzicow | Kontakt | RODO | Nauka zdalna | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego