Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie


Idź do treści

Jutrzejsze sukcesy rodza sie dzisiaj

Projekty unijne

Nasza szkoła bierze udział w realizowanym przez Gminę Wilkołaz projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakosci usług edukacyjnych.
Celem ogólnym projektu jest umożliwienie 80-ciu uczniom szkół z terenu Gminy wilkołaz lepszego startu w dojrzałą przyszłość dzięki poprawie wiedzy i wzrostowi chęci do jej dalszego uzupełniania, poprzez objęcie ich 11- miesięcznym wsparciem szkoleniowym w ramach projektu.
Cele szczegółowe projektu to:

  • zwiekszenie wiedzy i umiejętności językowych oraz zakresu technik IT wśród uczniów objetych projektem,
  • nauczenie uczniów posługiwania się komputerem i e-lerningiem oraz Internetem w pracy i nauce,
  • wzrostaspiracji edukacyjnych i oceny własnego potencjału


Projekt realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku. Uczestniczy w nim 10 uczniów z czwartej i piątej klasy naszej szkoły. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Strona główna | Nauczyciele | Organizacje szkolne | Uczniowie | O szkole | Projekty unijne | Aktualnosci | Rada Rodzicow | Kontakt | RODO | Nauka zdalna | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego